A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Logisztikai Egyesülettel

2019-11-12

2019. november 7- én a VI. MTSZSZ Akadémia keretében együttműködési megállapodás jött létre a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, valamint a Magyar Logisztikai Egyesület között.

Az együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy az MTSZSZ elsősorban a műszaki szakterületen foglalkoztatottak érdekében kifejtett tevékenysége ezen túl ne csak a munkavállalók munkakörülményeinek javítására és anyagi megbecsülésük elősegítésére vonatkozzon, hanem a tevékenységével annak gazdasági előfeltételeinek megteremtésében is részt tudjon vállalni, mint a társadalmi párbeszéd intézményének egyik meghatározó alakjaként a közlekedési és környezetvédelmi problémák társadalmi kohéziójának erősítése érdekében.

Az MTSZSZ az együttmúködést elsősorban a társadalmi párbeszéd intézményrendszerének eszközeivel kívánja megvalósítani, aminek partnereként tekint az MLE szervezetére, kiemelten a közlekedés-fejlesztési, üzemeltetési, valamint a logisztikai témakörökben, különösképpen az ezen szakterületeken foglalkoztatottakra.

Az együttműködés szakterületei a közlekedés, a környezetvédelem, az oktatás, a szakmai programok szervezése, valamint az IPAR 4.0 gazdasági szerkezet-váltással összefüggő elemei.

Az együttműködés keretében a felek:

- együttműködnek a közlekedéssel, logisztikai kérdésekkel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók megfogalmazásakor

- észrevételt tesznek a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók sikeres társadalmi vitára bocsáthatósága érdekében

- tájékoztatókat, bemutatókat szerveznek a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók társadalom részére történő minél szélesebb körű megismerhetősége érdekében

- egyeztetést folytatnak, társadalmi érintettségük tekintetében kiemelt fontosságú témakörökben közös munkacsoportot hoznak létre a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók szakmai sikerességének érdekében

- részt vesznek egymás előterjesztői és döntéshozói testületeinek munkájában véleménynyilvánítási joggal a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók megalapozottságának érdekében

- közös előterjesztést készítenek, szakmai lobbi tevékenységet folytatnak a jogalkotók és döntéshozók felé a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók gazdasági megalapozottsága érdekében

A Felek együttműködnek a személyek és tárgyak IPAR 4.0-ával kapcsolatos új, innovatív mobilitási kihívásaikkal kapcsolatos tervezésben és a létrehozott közlekedési rendszerek mindennapos operatív üzemeltetési kérdésében, különös tekintettel a hazai környezetre gyakorolt gazdasági megalapozottságuk érdekében, a tulajdonosok részéről történő minél költséghatékonyabb megvalósításuk, valamint fenntarthatóságuk érdekében, mint az ezen szakterületeket érintő gazdasági szereplőknél kialakult új foglalkoztatás-politikai kihívásokra, megváltozott munkakörülmények ergonómiai kialakítása érdekében.

A Magyar Logisztikai Egyesület, hasonlóan a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetéhez 1990-ben alakult.

Az egyesület célkitűzése, hogy támogassa az ellátási-, termelési- és áruelosztási folyamatok átfogó szervezését, valamint elősegítse a minél nagyobb gazdasági eredmény elérését. Ezen célok elérésének érdekében elősegíti és koordinálja a műszaki, közgazdasági, informatikai, valamint más, a logisztikát művelő szakemberek hatékony hazai és nemzetközi együttműködését.