Aggályos a munkaidőkeret alkalmazása a törvénytervezet szerint

2020-06-05

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A kormány 2020. május 26-án T/10748 számon nyújtotta be az Országgyűlésnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvénytervezetet.

A törvénytervezet jelenlegi formájában történő elfogadása esetén, annak 56. §. (4) bekezdése szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélyezhetné, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot – az Mt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

A fenti bekezdést súlyosan aggályosnak tartjuk, az alábbiak miatt:

 ▪ a törvénytervezet a tripartit szociális párbeszéd mellőzésével került benyújtásra, bármilyen előzetesen egyeztetés nélkül;

▪ a tervezett szabályozás az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve tükrében megfelelőségi aggályokat vet fel, tekintettel arra, hogy az irányelv szellemében a referencia időszak maximuma 12 hónap és az is csak meghatározott feltételek (objektív vagy műszaki okok vagy a munka megszervezésével kapcsolatos okok) fennállása és kollektív szerződés vagy a szociális partnerek között kötött megállapodás alapján lehetséges;

▪ a tervezet, elfogadása esetén jelentősen rontaná a szakszervezetek alkupozícióit, hiszen a hosszabb munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyoldalúan engedélyezhetné, az nem a szakszervezetek és munkáltatók megállapodásán alapulna;

▪ a tervezet alapján nem kellően világos, hogy a munkahelyteremtő beruházás megvalósítása mikor minősül nemzetgazdasági érdeknek.

Mindezen aggályok miatt azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a törvénytervezet elfogadását csak abban az esetben támogassa, ha az már a fent említett bekezdést nem tartalmazza.

Budapest, 2020. június 3.

Magyar Szakszervezeti Szövetség Kordás László elnök sk.

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Kuti László elnök sk.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Mészáros Melinda elnök sk.

Munkástanácsok Országos Szövetsége Palkovics Imre elnök sk.

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Csóti Csaba elnök sk.