Aláírták a 2019. évi bérmegállapodást a MÁV-csoportnál

2019-03-25

A Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) 2019. március 25-i ülésén a MÁV Zrt. és a képviselettel rendelkező szakszervezetek megállapodtak az 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtásáról.

A munkáltató által előterjesztett javaslat – a MÁV Zrt. és a vasutas érdekképviseletek által a 2017–2019-es időszakra kötött, hároméves bérmegállapodásnak megfelelően, a 2017. évi átlagosan 13 százalékos, majd 2018-ban átlagosan 12 százalékos bérfejlesztést követően – az idei évre meghatározott átlagosan 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtására vonatkozott.

A VÉT ülésén a felek dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója vezetésével megvitatták a munkáltatói javaslatot, és az alábbi megállapodás született.

A hároméves bérmegállapodás szerinti 2019. évi béremelésre a 6–16-os munkaköri besorolású (MMK) munkakörökben az arra jogosult munkavállalók esetében egységesen 5 százalékos alanyi jogú béremeléssel kerül sor, visszamenőleges hatállyal 2019. január 1-jéig.

A márciusra járó béreket már a megemelt mértékben fizetik ki, a januárra és februárra jutó béremeléssel együtt. Azok munkavállalók esetében, akik alapbér-növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum év eleji emelésének eredményeként már elérte vagy meghaladta az 5 százalékos mértéket, a bérfejlesztés megvalósultnak tekintendő, tehát esetükben további béremelésre most nem kerül sor.

A garantált bérminimum és a minimálbér 2019. évi emelésének többletköltségét a munkáltató gazdálkodta ki azért, hogy a bérmegállapodásban szereplő 5 százalékos emelés megvalósulhasson.

A 17-es MMK-ba tartozó munkakörökben – az 5 százalékos alapbértömeg mértékéig – a munkáltatói jogkörgyakorlók differenciált béremelést lesznek jogosultak biztosítani, ugyancsak 2019. január 1-jére visszamenőlegesen.

Idén január 1-jétől a főiskolai végzettséghez kötött munkakörökben az alapbérek minimuma 315 000 Ft/hó, az egyetemi végzettséghez kötött munkakörökben 360 000 Ft/hó összegre változik.

A 2019-es évre megkötött bérmegállapodás alapján a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés bruttó mértéke 0,5 százalékkal nő, így az a MÁV Zrt.-nél 3,5 százalékról 4 százalékra változik, az év elejére visszamenőlegesen.

A MÁV-csoport modernizálásához és hatékonyabbá tételéhez, a munkaerőpiaci kihívásoknak való megfeleléshez, továbbá a közösségi közlekedés átalakításának sikeréhez és a személyszállítási liberalizáció okozta versenyben való helytálláshoz elengedhetetlen a hosszú távú munkabéke.

Ennek érdekében a szakszervezetek kijelentették, hogy támogatják a munkáltató hatékonyságnövelő intézkedéseit, és az azokból eredő megtakarítások jövőbeli bérfejlesztés alapját képezhetik. Ugyanakkor fenntartották azt a korábbi álláspontjukat, hogy a megállapodásban szereplőnél nagyobb mértékű bérfejlesztést látnak indokoltnak.

A MÁV Zrt. ezzel összefüggésben vállalta, hogy az 5 százalékos bérfejlesztés végrehajtása után, legkésőbb 2019. július 31-ig elemzést készít a bértorlódás hatásairól, és ez alapján további bérfejlesztési javaslatot tesz, amelynek részben forrását képezheti a munkáltatói közterhek tervezett csökkentése. A munkáltató ezen túlmenően azt is vállalta, hogy a szakszervezetek által korábban benyújtott, a 2020–2022-es időszakra vonatkozó bérintézkedési javaslatokat tárgyalási alapnak tekinti egy újabb középtávú megállapodás megkötése érdekében.