Budapest elővárosi pótlék meghosszabbításra került a 2021. évre a MÁV-START Zrt-nél

2021-04-29

Az elővárosi pótlékra minden olyan, meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló jogosult, aki elővárosi vonatot továbbít. Elővárosi vonatnak minősül a hivatalos menetrendben „E” jelöléssel rendelkező vonat, továbbá a Technológiatervezés által kijelölt olyan vonatok, amelyek az elővárosi vonalrészeken az „E” jelölésű vonatok szerinti megállási renddel közlekednek. A jogosultság megállapításánál csak az elővárosi vonalrészen történő vonattovábbítás kerül figyelembe vételre és csak az ezen a részen szolgálatot ellátó személyzet jogosult a kifizetésre. A vonatok listáját a Technológiatervezés vágányzári közlekedés, vagy egyéb okból bekövetkező menetrend módosítás miatt alkalomszerűen, vagy időszakosan módosíthatja.

Változatlanul az alábbi munkakört betöltő munkavállalók jogosultak az elővárosi pótlékra:

a.  jegyvizsgáló (belföldi)
b.  jegyvizsgáló (nemzetközi)
c.  vezető jegyvizsgáló (belföldi)
d.  vezető jegyvizsgáló (nemzetközi)

Továbbiakban együtt: Jegyvizsgáló.
 

e.  Fedélzeti jegyellenőr

Továbbiakban: Fedélzeti jegyellenőr.

Elővárosi pótlékra jogosult az a Munkáltatónál Mt. szerinti munkaviszonyban álló munkavállaló, aki

  • a 2021. évben az adott negyedéves elszámolási időszakban elővárosi vonaton teljesített szolgálatot, melybe nem számít bele az önköltségben történő utazás,
  • az adott időszak (negyedév) utolsó napján is a fentebb felsorolt munkakörök valamelyikében került foglalkoztatásra,
  • statisztikai állományban van, vagy a tárgyidőszak egy része alatt munkaviszonyra vonatkozó szabály (különösen az Mt.128.§-132.§-ai) alapján kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban van.

Az elővárosi pótlék az elővárosi vonatokon szolgálatot teljesítő vonatkísérők részére, a ténylegesen továbbított elővárosi vonatok darabszámának megfelelően kerül kifizetésre.

A bérpótlék mértéke a 2021. évben 500 Ft/ „E” vonat a Jegyvizsgáló munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében. Ettől eltérően, a Fedélzeti jegyellenőr munkakörben foglalkoztatott munkavállalók minden második „E” vonaton teljesített szolgálat után részesülnek 500 Ft kifizetésben ezen a jogcímen.

Az elővárosi pótlék kifizetésére a tavalyi évhez hasonlóan negyedévente egy összegben kerül sor, az adott negyedévet követő hónap munkabérével együtt – 2021. I. negyedévére vonatkozóan, az áprilisi bérekkel egy időben.