Létrejött a 2019. évi bérmegállapodás Rail Cargo Hungariánál

2019-01-18

A VKF által ajánlott 8%-os átlagos bérfejlesztési mértéket felülteljesítve, a 6-12 MMK-ban – mely a munkavállalók 75%-át érinti – sikerült 10%-os, kétszámjegyű bérfejlesztést megvalósítani.

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

  • 6-12 MMK-ban foglalkoztatottak esetén 10 %
  • 13-14 MMK-ban foglalkoztatottak esetén 8 %
  • 15-17 MMK-ban foglalkoztatottak esetén 6 %

A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2019. január 1-től 330.000 Ft/hó

A mozdonyvezetői munkakörben is fejlesztésre kerültek a bérsávok, úgy, hogy a mozdonyvezetőkre jutó 10%-os bértömeg terhére a kevesebb szolgálati idővel rendelkező kollégák magasabb, míg a hosszabb szolgálati idővel rendelkezők alacsonyabb bérfejlesztésben részesülnek.

 

Egyéb intézkedések

Az RCH az öngondoskodás támogatásának jegyében a 2019. évi jogszabályváltozásból eredő – a munkáltatói oldalon jelentkező megtakarítást – teljes egészében visszaforgatja az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének növelésére, így az január 1-től 3,5%-ra emelkedik.

Az egészségmegőrzés ösztönzése érdekében a munkáltató továbbra is biztosítja az önkéntes egészségpénztári tagdíj 1%-os kiegészítését.

VBKJ

A VBKJ 2019. évi keretösszege: 450.000 Ft/fő/év.

A választható elemek köre: munkába járás támogatása, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatásra szóló belépő térítése, Széchenyi Pihenőkártya, bölcsődei, óvodai szolgáltatás ellátás díja,készpénzben történő juttatás.

 

Az RCH további vállalásai

A munkáltató vállalja, hogy a mobil kocsivizsgálati tevékenységet ellátó kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló munkakörbe sorolt munkavállalók részére 2019. február 1-től 2019. december 31-ig teljesített szolgálatonként bruttó egyszeri 4.000 Ft/fő szolgálati pótlékot fizet az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  • a munkavállaló a mobil kocsivizsgálati tevékenység körébe eső feladatok ellátását az üzemirányító által meghatározott „külső” szolgálati helyen végezi el, amelyet a vállalat által biztosított, saját maga által vezetett gépkocsival ér el,
  • a munkavállaló rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezető engedéllyel,
  • a munkáltató és a munkavállaló között legyen érvényben a tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás.

 

A munkáltató vállalja, hogy a mobil kocsivizsgálati tevékenység ellátásának biztosítása érdekében a jogosítvánnyal nem rendelkező kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló, komplex vonali tolatásvezető II. munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének költségét 100%-ban, de legfeljebb 150.000 Ft mértékig utólagosan megtéríti.

A munkáltató vállalja, hogy a Középtávú Megállapodásban meghatározott mobilitási támogatás összegét 2019. január 1-től 130.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra.

A munkáltató vállalja, hogy 2019. január 1-től kezdődően a képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg költségtérítésre jogosult munkaköröket kibővíti a kocsivizsgáló, az árukezelő kocsivizsgáló, a művezető I. és a művezető II. munkakörökkel.

A munkáltató vállalja, hogy 2019-ben 150 millió Ft-ot fordít a munkakörülmények javítására.

A munkáltató vállalja, hogy a 2017-ben bevezetett Törzsgárda rendszert 2019. évben is fenntartja és a szolgálati idősávok mértékét sávonként egységesen 5.000 Ft-tal megemeli.