Létrejött a 2021 évi bérmegállapodás a Rail Cargo Hungariánál

2020-12-10

A RailCargo Hungaria vezetése a társaságot érintő kedvezőtlen és elhúzódó nemzetközi gazdasági tendenciák, valamint a koronavírus-járvány okozta jelentős forgalomcsökkenésre visszavezethető nehéz pénzügyi helyzete ellenére a vasúti társaságok közül elsőként kötötte meg a 2021. évre vonatkozó bérmegállapodást a szakszervezetekkel. (MTSZSZ;VDSZSZ;VSZ;MOSZ)

A megállapodás részletei:

  • Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg 2020. december 1-jei hatállyal.  Januártól új bértábla lép hatályba, illetve a szakmai bértáblák az alapbér emelés mértékével indexálásra kerültek .A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2020. december 1-től 365 000,- Ft/hó.
  • Restrukturálási bónusz (karácsonyi bónusz)

Az aláíró felek megállapodtak az év végi RSB juttatásról, amely bruttó 75 500 Ft egyszeri kifizetést jelent minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló számára, akik a RailCargo Hungaria Zrt-vel 2020. június 30-án és 2020. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak.  Az összeg kifizetésére a munkáltató legkésőbb december 21-ig vállalt kötelezettséget.

  • A VBKJ változatlan keretösszeg és feltételrendszer mellett 2021-ben is tovább működik!
  • Nyugdíjpénztár és egészségpénztár tagdíj kiegészítés

Az aláíró felek rögzítették, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári munkáltatói tagdíjkiegészítést, a munkáltató változatlan feltételek mellett 2021 évben továbbra is nyújtja a pénztári tagok számára.  A kiegészítés mértéke  a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%.

A megállapodásban munkáltató kötelezettséget vállalt a következőkre:

  • Amennyiben 2021. év során olyan jogszabályi változás történik, melynek alapján 2021. évre vonatkozóan a munkáltatói terhek csökkenése következik be, úgy tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel az ebből a forrásból felszabaduló összeg felhasználásáról.
  • 2021-ben a jelenleg érvényben lévő Középtávú Foglalkoztatási Megállapodás hatályának meghosszabbítása érdekében az érdekképviseletekkel tárgyalásokat folytat.
  • Amennyiben a 2021 évi 1-6 havi üzleti eredmények értékelését követően lehetőség nyílik a hatályos Kollektív Szerződésben foglalt juttatási elemek összegének emelésére, erről szintén tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel.
  • A pandémiás helyzet lezárást követően felek közösen értékelik annak tapasztalatit, és amennyiben a társaság gazdálkodása ezt lehetővé teszi, tárgyalásokat folytatnak egy egyszeri munkavállalói juttatás kifizetéséről.