Létrejött a 2023. évi bérmegállapodás a Rail Cargo Hungaria-nál

2022-12-15

A Rail Cargo Hungaria menedzsmentje, valamint a szakszervezetek, az MTSZSZ, a VDSZSZ Szolidaritás, a VSZ, és a MOSZ, több hetes tárgyalássorozat eredményeként írták alá december 15-én a bérintézkedésekről szóló megállapodást.

A bérfejlesztés – immár sok éves hagyományt követve – 2022. december 1-jei hatállyal lép életbe, ugyanakkor a munkavállalók számára további jó hír, hogy idén a karácsonyi bónuszon felül egyösszegű, inflációs bérkompenzáció is kifizetésre kerül.

  • Az 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 10%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg, azonban a megállapodásban külön kiemelt munkakörök esetében az alapbéremelés mértéke legalább 40.000- Ft.
  • A mozdonyvezetői bértábla egyes sávjai a 10% bértömeg felosztásával egységes összeggel emelkednek,
  • a pályakezdő diplomás munkavállalók minimális alapbére 440 000 forintra emelkedik.

A megállapodásban rögzítettek szerint a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók karácsonyi bónusz jogcímén (RSB) 100 000 forint egyösszegű kifizetésben, valamint további 100 000 forint bérkompenzációs kifizetésben részesülnek, amelyek még az ünnepek előtt megérkeznek a kifizetésre jogosult munkavállalók számlájára.

A megállapodás alapján a béren kívüli juttatás keretösszege 2023. -ban változatlanul bruttó 450 000 forint, azonban a választható elemek bővítésre kerültek.

A megállapodásban rögzítésre került továbbá, hogy a munkáltató 2023-ban is önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári tagdíjkiegészítést fizet a munkavállalók számára. Mindkét juttatás esetében a 2022. évinek megfelelő összeggel számolhatnak a pénztári tagok. A nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%.

A megállapodásban rögzített bérintézkedések hatása 15,3% bértömegnek megfelelő összeg, és az egyösszegű kifizetések a negyedik negyedévben munkavállalónkként összességében elérték a félmillió forintot.

Az aláíró felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a megállapodásban foglaltakon túl tárgyalásokat folytatnak a Társaság gazdasági lehetőségeinek függvényében a további bérintézkedésekről.