Létrejött a bérmegállapodás a MÁV- Szolgáltató Központ Zrt.-nél

2020-03-14

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkáltató és a nála képviselettel rendelkező szakszervezetek, aMÁV Zrt. és a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságokra vonatkozóan 2020. március 05. napján létrejött 8731/2020/MAV számú megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerint alapbérfejlesztés és más bérintézkedések további részletszabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg.I.A Megállapodás II. pontja alapján a 2020. évre rögzített, 8%-os átlagos éves alapbérfejlesztés részletes szabályairól a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalói vonatkozásában a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek.

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél a hivatkozott megállapodás alapján a 6-17 közötti MK-ba tartozó, sávmaximumot meg nem haladó alapbérű, valamint a munkakörének ellátásához szükséges végzettség tekintetében betöltési feltétellel rendelkező munkavállalók jogosultak alapbér-fejlesztésre, az alábbiak szerint:

 

MK

alapbérfejlesztés mértéke

 

8

8,50%

 

9

8,00%

 

10

8,50%

 

11

8,50%

 

12

9,50%

 

13

9,50%

 

14

      9,50%    *

 

15

      9,50%    *

 

16

           9,50%    *

 

17

       9,50%    *

 

 

* Fentiektől eltérően az 1. számú függelékben felsorolt kritikus munkakörökben, amely magába foglalja a mérnök végzettséget igénylő munkaköröket is, a betöltési feltétellel és sávmaximumot nem meghaladó alapbérrel rendelkező munkavállalók 9,75 %-os alapbérfejlesztésben részesülnek.

 

Továbbá a munkáltató vállalja, hogy bértáblázat aktualizálásakor az új munkaköri minimumok meghatározásán túl a bértáblázatban foglalt, szenioritáshoz kötött bérkülönbségeket fenntartja.

Az előbbiekben meghatározott mértékű alapbérfejlesztésen felül az alábbi meghatározott célcsoportokban, további 4%-os alapbérfejlesztésben részesülnek a munkavállalók:

 

 • A munkaerőpiaci kitettség kockázatában érintett munkakörökben,ezen megállapodás hatálya alatt:

 

  • Gépkocsivezető (9MK)
  • Jegykiadó automata üzemeltető technikus (13 MK)
  • Olajkút kezelő (9MK)
  • Ügyfélszolgálati szakelőadó (12MK)

 

 • Azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók közül azok a munkavállalók, akiknek az alapbére a munkaköri átlagbértől 10%-os mértéket meghaladóan kisebb.

 

A munkaköri projekt keretében megállapított és tervezett intézkedések előrehozatalának és az alapbérek rendezésének végrehajtásaa megállapított munkaköri értéknek megfelelően az alanyi alapbérfejlesztést megelőzően az alábbi munkakörökben:

 

 • Az Anyagellátási előadó I. (12 MK) és az Anyagellátási előadó II.(13 MK) munkakörök összevonása Anyagellátási előadó munkakörbe (13MK).

 

 • Szakmai oktató (15 MK) munkakör szétválasztása Szakmai oktató (15) munkakörre és Vasút szakmai oktató (16MK) munkakörre.

II.A Megállapodás III. pontja szerinti munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésre az a munkavállaló is jogosult, aki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról mindenkor hatályos Együttműködési Megállapodás alapján MÁV-ÉVEK Programban vesz részt, de legfeljebb azonban annak 24 havi időtartamára.

 

III. A Megállapodás IV. pontja szerinti szolgálati idő elismerése esetén járó egyszeri juttatásra az a munkavállaló is jogosult, akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált és a Megállapodás hatálya alatt ezen a jogcímen egyszeri kifizetésben nem részesült. Ilyen esetben a következő, a munkaviszony megszűnésekor még el nem ért szolgálati időhöz tartozó összeg kerül kifizetésre a munkaviszony megszüntetésekor.

 

IV.A Megállapodás VI. pontja szerinti munkavállalói lojalitást elismerő juttatásra az a munkavállaló is jogosult időarányosan,

 • aki a kifizetést megelőző év decemberének első napját követően, de legkésőbb a tárgyév októberének utolsó napján létesített munkaviszonyt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-vel, mely munkaviszony a tárgyév novemberének utolsó napján is folyamatosan fennáll;
 • akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált;
 • akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyugdíjasnak minősül.

 

Továbbá a juttatásra nem jogosult az a munkavállaló, aki az elszámolási időszakban a munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.

Letölthető fájlok

MÁV-SZK Bérmegállapodás 2020Letöltés