Létrejött a bérmegállapodás a MÁV-START Zrt.-nél

2020-03-14

A MÁV-START Zrt. munkáltató és a nála képviselettel rendelkező szakszervezetek, a 2020. március 05. napján létrejött 8731/2020/MAV számú megállapodás szerint alapbérfejlesztés és más bérintézkedések további részletszabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg.

I. A Megállapodás II. pontja alapján a 2020. évi alapbérfejlesztés részletes szabályairól a MÁVSTART Zrt. munkavállalói vonatkozásában a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek.

1) A MÁV-START Zrt.-nél a hivatkozott megállapodás alapján a 6-17 közötti MMK-ba tartozó munkavállalók jogosultak alapbér-fejlesztésre, az alábbiak szerint:

MMK   BÉRFEJLESZTÉS MÉRTÉKE

6                          8,00%

7                        8,00%

8                        8,00%

9                        8,00%

10                      8,00%

11                     8,00%

12                    8,00%

13                    7,00%

14                   6,00%

15                   5,00%

16                   4,00%

17                   4,00%

2) Fentiektől eltérően az alábbiakban felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók, valamint az 1. számú függelékben felsorolt mérnök végzettséget igénylő munkakörökben a betöltési feltétellel rendelkező munkavállalók az alábbi alapbérfejlesztésben részesülnek:

MMK                      MUNKAKÖR                        BÉRFEJLESZTÉS MÉRTÉKE

9                    Belföldi személypénztáros                          9,50%

9                    Számadó és jegypénztáros                        9,50%

9                       Utánfizetési pénztáros                             9,50%

9                         Jegyvizsgáló (belföldi)                            8,75%

10                        Számadó pénztáros                              9,50%

10                       Nemzetközi személypénztáros              9,50%

10                            VIP pénztáros                                   9,50%

10                         Jegyvizsgáló (nemzetközi)                  8,75%

10                          Vezető jegyvizsgáló (belföldi)            9,75%

11                             Kocsivizsgáló                                  9,50%

11                      Vezető jegyvizsgáló (nemzetközi)          9,75%

13                            Vizsgáló főkalauz                            9,75%

13                             Szolgáltatásellenőr                         9,75%

13                            Járműszerelő IV.                             8,00%

13                               Hegesztő IV.                                8,00%

13                            Jármű szerkezeti lakatos IV.          8,00%

14, 15, 16, 17         Mérnöki munkakörök                     9,75%

 

3) A Munkáltató a 16 – 17 MMK-ba tartozó további munkakörökben a 4,00 %-os bérfejlesztést átlagosan, a munkavállalók között differenciáltan hajtja végre.

4) A mozdonyvezető, a motorvonat-vezető, a FLIRT motorvonat-vezető, a mozdonyfelvigyázó, a külsős mozdonyfelvigyázó és a gépészeti vonalellenőr munkakört betöltő munkavállalók átlagos 9,75 %-os alapbérfejlesztésben részesülnek, az irányadó bértáblákat a 2. számú függelék tartalmazza.

5) A Telepi rendező, Váltókezelő; Járműszerelő betanított munkás; Betanított járműlakatos, Betanított féktechnikai lakatos, Gépkezelő I.; Gépkezelő II.; Targoncavezető; Targoncavezető (VJJ), Rendész munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat a garantált bérminimumnak megfelelő alapbér illeti meg függetlenül a munkavállaló végzettségétől.

 

II. A Megállapodás III. pontja szerinti munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésre az a munkavállaló is jogosult, aki a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról mindenkor hatályos Együttműködési Megállapodás alapján MÁV-ÉVEK Programban vesz részt, de legfeljebb azonban annak 24 havi időtartamára.

 

III. A Megállapodás IV. pontja szerinti szolgálati idő elismerése esetén járó egyszeri juttatásra az a munkavállaló is jogosult, akinek a munkaviszonya az Mt. 64 § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált és a Megállapodás hatálya alatt ezen a jogcímen egyszeri kifizetésben nem részesült. Ilyen esetben a következő, a munkaviszony megszűnésekor még el nem ért szolgálati időhöz tartozó összeg kerül kifizetésre a munkaviszony megszüntetésekor.

 

IV. A Megállapodás VI. pontja szerinti munkavállalói lojalitást elismerő juttatásra az a munkavállaló is jogosult időarányosan,

- aki a kifizetést megelőző év decemberének első napját követően, de legkésőbb a tárgyév októberének utolsó napján létesített munkaviszonyt a MÁV-START Zrt.-vel, mely munkaviszony a tárgyév novemberének utolsó napján is folyamatosan fennáll;

- akinek a munkaviszonya az Mt. 64 § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint korhatár előtti ellátásra jogosulttá vált;

- akinek a munkaviszonya az Mt. 64. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján arra tekintettel szűnik meg, hogy az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja alapján nyugdíjasnak minősül.

Továbbá a juttatásra nem jogosult az a munkavállaló, aki az elszámolási időszakban a munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. 3 V. Felek megállapodnak, hogy a Munkáltató 5313/2020/START számú – munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésre vonatkozó – egyoldalú kötelezettségvállalása jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti.

 

A 14-17 MMK-BA TARTOZÓ, MÉRNÖKI VÉGZETTSÉGET IGÉNYLŐ MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSA

MMK                                                            MUNKAKÖR

15                                                            Anyagvizsgáló mérnök

16                                                            Főenergetikus

17                                                          Gyártástervezés vezető

15                                                           Gyártástervező II.

15                                                          Hálózati gépészeti diszpécser

16                                                          Hálózati szem.száll. és vont. főirányító

17                                                          Hegesztési koordinátor

15                                                          Hegesztési szakértő

16                                                          Jármű főkonstruktőr

15                                                          Jármű reszortos

17                                                         Járműbiztosítási vezetőmérnök

16                                                         Járműfejlesztő mérnök

14                                                         Járműkonstrukciós szakelőadó

15                                                         Járműkonstrukciós szakértő I.

15                                                             Kiemelt vonat főirányító

17                                                         Menetrend-tervezési koordinátor

16                                                         Menetrend-tervezési szakértő

17                                                         Minőségellenőrzési koordinátor

16                                                                 Műszaki átvevő II.

14                                                         Műszaki átvevő-munkafelvételi szakelőadó

17                                                                Műszaki koordinátor

15                                                                 Műszaki szakértő I.

16                                                                Műszaki szakértő II.

16                                                           Műszaki támogatás koordinátor

17                                                                Projektmérnök

17                                                        Szem.száll.utazószemélyzet tervező koord

17                                                               Személyszállítási koordinátor

16                                                               Személyszállítási szakértő II.

15                                                              Személyszállítási technológus szakértő

16                                                                         Telephelyvezető

17                                                                     Termelési egység vezető (VJJ)

15                                                               Területi infrastruktúra koordinátor

14                                                                       Üzemi mérnök I.

15                                                                      Üzemi mérnök II.

17                                                                 Üzemi vezetőmérnök

17                                                               Vágányzári tervezés koordinátor

17                                                                     Vontatási koordinátor

15                                                                     Vontatási reszortos

15                                                                   Beruházási szakértő I.

16                                                                  Beruházási szakértő II.

16                                                            Infrastruktúra-fejlesztési szakértő

17                                                                  Publikációs koordinátor

14                                                       Személyszáll-i technológus szakelőadó II 5

2. számú függelék

A MOZDONYVEZETŐ, A MOTORVONAT-VEZETŐ, A FLIRT MOTORVONAT-VEZETŐ, A MOZDONYFELVIGYÁZÓ, A KÜLSŐS MOZDONYFELVIGYÁZÓ, ÉS A GÉPÉSZETI VONALELLENŐR MUNKAKÖRT BETÖLTŐ MUNKAVÁLLALÓKRA IRÁNYADÓ BÉRTÁBLÁK

Mozdonyvezetők, motorvonat-vezetők, Flirt motorvonat vezetők 12 MMK

Mozdonyvezetői szakmai gyakorlati idő                               Alapbér (Ft/hó)

0-4 év                                                                                     371 200

5-9 év                                                                                     379 600

10-14 év                                                                                 389 000 

15-19 év                                                                                 400 000

20-24 év                                                                                 420 000

25-29 év                                                                                436 000

30-34 év                                                                                451 700

35-39 év                                                                               467 500

40 évtől kezdődően                                                              484 200

*gépészeti vonalellenőrökre is ez a bértábla vonatkozik, de elismert MÁV munkaviszony szerint

 

Életkor                         Külsős mozdonyfelvigyázók 11 MMK                     Mozdonyfelvigyázók 12 MMK 

0-29 év                                    319 300                                                                   385 400

30-39 év                                  331 600                                                                   403 800

40-49 év                                  344 000                                                                    422 000

50 -59 év                                356 400                                                                     440 600

60 évtől kezdődően               368 900                                                                      459 200

Letölthető fájlok

MÁV-START Bérmegállapodás 2020Letöltés