MÁV MEGÁLLAPODÁS Az egyes kiemelt jelentőségű munkakörökben megvalósítandó bérrendezésről

2017-09-01

A kocsimester, gurításvezető, tolatásvezető (vonali, tartalékos is) egyéb vasúti járművezető és még sok az MTSZSZ által felvetett bérfejlesztéssel kapcsolatos bérfeszültség részben megoldásra került.

Tudjuk, hogy így is maradt még sok megoldatlan kérdés ( állomásfőnök, technológus és más nappalos beosztásban lévő munkatárs). Most ennyire volt lehetőség és bízunk benne, hogy egy középtávú bérfelzárkóztatási programot nekik is sikerül kiharcolni.

    I.

Az alábbi munkakörökben, amennyiben a munkavállaló 2017. június 30. napján érvényes alapbére nem haladja meg legalább 14%-kal a 2016. december 31. napján érvényes alapbérét, akkor 2017. június 30. napján érvényes alapbére a 14%-kal növelt mértékre, de legalább 180.000 Ft-ra egészül ki, 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen.

Kocsimester

    

     II.

Az alábbi munkakörökben, amennyiben a munkavállaló 2017. június 30. napján érvényes alapbére nem haladja meg legalább 14%-kal a 2016. december 31. napján érvényes alapbérét, akkor 2017. június 30. napján érvényes alapbére a 14%-kal növelt mértékre egészül ki, 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen.

 • Kocsirendező
 • Sarus
 • Vonali kocsirendező
 • Vágányfék kezelő
 •  Sarus csapatvezető
 • Tolatásvezető I.
 • Biztosítóberendezési műhelyi mechanikai előkészítő
 • Karbantartó szakmunkás I.
 • Tartalékos vonali tolatásvezető
 • Tolatásvezető II.
 • Villamoshálózat szerelő I.
 • Vonali tolatásvezető

    III.

Az alábbi munkakörök a munkakörök felülvizsgálatának eredményeképpen a 10 MMK-ból a 11 MMK-ba kerülnek át, egyidejűleg minden munkavállaló 2017. június 30. napján érvényes alapbére 7.000 Ft összeggel megemelésre kerül, 2017. július 1. napjától visszamenőlegesen.

Egyéb vasúti járművezető

Felsővezeték szerelő-vasúti járművezető

    IV.

A pályamunkás, illetve vonalgondozó betanított munkás munkaköröket betöltő munkavállalók, amennyiben az adott munkakört legalább 3 éve folyamatosan betöltik és bármely középfokú végzettséggel rendelkeznek, átsorolásra kerülnek pályamunkás, illetve vonalgondozó (9 MMK) munkakörökbe 2017. január 1. napjától visszamenőlegesen, az ehhez kapcsolódó alapbér-megállapítás mellett, a garantált bérminimum alkalmazásával.

Felek a jelen megállapodás szerinti bérrendezés megvalósítása feltételének tekintik, hogy a munkavállaló munkaviszonya a jelen megállapodás megkötésének napján fennálljon és az I. és II. pontban írt bérrendezés esetében a munkavállaló által betöltött munkakör 2016. december 31. napja óta változatlan legyen.

Budapest, 2017. szeptember