Megállapodás a MÁV START Zrt- vel az idei bérekről

2018-01-23

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, több tárgyalást és egyeztetést követően aláírta az idei évre vonatkozó megállapodást a MÁV – START Zrt.-vel, amelynek alapját a tavalyi évben köttetett 3 évre szóló bérmegállapodás adta.

A Megállapodás jelentős részben megegyezik a MÁV Zrt- vel aláírtakkal.

A megállapodás több részből tevődik össze:

Alanyi jogú béremelés

6-7-8-9-10 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 10 % ;

11-12-13 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 12%;

14. MMK- ba sorolt munkavállalók 11 %;

15 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 9,5 %

16-17 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 9 % alanyi jogú béremelésben részesülnek.

Differenciált alapbéremelést

6-14. MMK-ba tartozók esetében a differenciálási keret 0,5%,

15. MMK osztályban lévőknél 1%,

16-17. MMK-osztályban lévőknél pedig 1,25%.

A 6-14-es, illetve a 15-17-es MMK-csoportokra meghatározott differenciálási keret csak a megjelölt MMK-csoporton belül használható fel.

Diplomás minimálbér

A felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörökben a „diplomás minimálbér” az alábbiak szerint emelkedik:

főiskolai végzettség (bachelor, Bsc-, BA) esetén           300 000 Ft/hó;

egyetemi végzettség (master, MSc-, MA) esetén          340 000 Ft/hó

További bérrendezések

A FLIRT motorvonat-vezető munkakört betöltő munkavállalók alapbére 300.000 Ft / hó.

A jegyvizsgáló, (belföldi és nemzetközi), vezető jegyvizsgáló (belföldi és nemzetközi) munkakört betöltő munkavállalók 12 % alapbéremelésben részesülnek. Ezen munkakörben foglalkoztatottakat differenciált béremelés nem illeti meg.

 

A személyszállítási ügyeletesek minimális alapbére 280.000 Ft

A pénztárellenőrök, bevételellenőrzési szakelőadók, pénztárvizsgálók és a személyzetirányítók minimális alapbére 296.800 Ft

Ezen munkakörben foglalkoztatottak differenciált emelésre is jogosultak.

Munkabérelőleg felső határának megemelése

Az igényelhető munkabérelőleg felső határa 192 000 Ft-ról 240 000 Ft-ra változik.

Segélykeret összegének megemelése

A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segélyjuttatásokra a korábbi 3100 Ft/fő keretösszeg helyett 2018-ban 3300 Ft/fő munkavállalói keretösszeg áll rendelkezésre. Ehhez kapcsolódóan a temetési segély mértéke a korábbi 55 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra emelkedik.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság

2018. január 1-jétől a munkavállaló alapbérének 3,5 százaléka.

Az MTSZSZ tudomásul veszi, hogy a személypénztárosok pénz hiányában csak 10%-s bérfejlesztésben részesülnek, de ragaszkodik ahhoz, hogy év közben, ha a MÁV-Start lehetőségei megengedik 12%-ra kell az ő bérüket is megemelni.Az ezzel kapcsolatos felvetésünket a munkáltató elfogadta. A szolnoki járműjavítóban indult kezdeményezést, ami azt javasolta, hogy alanyi jogú 9% és differenciáltan 3% átlagos bérfejlesztés valósuljon meg, csak az MTSZSZ támogatta.