Munkavégzés meleg környezetben

2021-06-18

A meleg környezetben történő munkavégzés a szervezetet fokozottan igénybe veszi, így a munkavédelmi szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani!

Meleg munkakörnyezetben végzett munka esetén fokozottan megnő a szervezet folyadékvesztése, mely pótlás nélkül akár életveszélyes állapotot is előidézhet! Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítani, így a rá rótt kötelezettség betartása meleg környezetben végzett munka esetén kiemelt jelentőséggel bír! Zárt téri munkahelyeken a munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ottdolgozó munkavállalók fizikai megterhelését

 

A munka jellege

Meleg évszakban biztosítandó

léghőmérséklet °C

Effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet °C

Maximálisan megengedhető effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet °C

Szellemi munka

21-24

20

31

Könnyű fizikai munka

19-21

19

31

Közepesen nehéz fizikai munka

17-19

15

29

Nehéz fizikai munka

15-17

13

27

 

 

Az effektív hőmérséklet (EH) a munkahelyi környezet komplex mutatószáma, amely a légsebességet és a páratartalmai is figyelembe veszi, még a hősugárzásnak kitett munkahelyek esetében a korrigált effektív hőmérséklet (KEH) a munkahelyi klíma komplex mutatószáma.

Amennyiben a zárt téri munkahelyen nem valósíthatók meg az előírt léghőmérsékleti értékek, akkor az EH és a KEH hőmérsékleti értékeket kell figyelembe venni. A maximálisan megengedhető K(EH) értékeket elérő, vagy azt 1 °C-kal megközelítő levegőkörnyezet esetében a dolgozók teljes műszakos terhelése csak egyhetes fokozatos akklimatizáció után engedhető meg.

 

A munkahelyi klíma munkavállalókra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából a munkáltató köteles csökkenteni az egészségkárosító kockázatokat védelmi berendezésekkel, egyéni védőeszközökkel. Azokon a zárt téri munkahelyeken, ahol az elvárható műszaki színvonal mellett az előírt léghőmérsékleti értékek biztosítására nincs lehetőség, vagy a gyártástechnológia nem teszi lehetővé, és a munkahelyi klíma meghaladja a 24C° (K) EH értéket, munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.

 

A munkaidő részeként óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell biztosítani a munkavállalók számára, valamint igény szerint, - de legalább félóránként - védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.

 

Meleg munkakörnyezetben végzett munka folyamán alapvető követelmény a hűvösebb környezet biztosítása, ahol a dolgozók pihenhetnek és hűs italokat (valamint az erős izzadás miatt sópótlást) kapnak, ezáltal csökkenthető vagy megelőzhető a hőtárolásból származó terhelés, a kiszáradás és a sóhiány.

 

A munkavédelmi oktatások alkalmával fel kell hívni a munkavállalók figyelmét a meleg munkakörnyezetben végzett munka veszélyeire! Ha rosszullétet tapasztalnak magukon vagy munkatársukon, azonnal jelentsék a felettesnek!