Példa értékű foglalkoztatáspolitikai megállapodás a Rail Cargo Hungariánál

2022-03-10

Hosszú tárgyalási folyamat lezárásaként létrejött az új Középtávú Foglalkoztatáspolitikai Megállapodás, mely 2028.-ig, további öt évre biztosítja a vállalat munkavállalói számára a stabil, kiszámítható foglalkoztatási feltételeket!

Az aláíró Felek a 2022 évre szóló bérmegállapodás megkötése során kötelezték el magukat, hogy a lejáró foglalkoztatáspolitikai megállapodás hatályának meghosszabbításaként új megállapodást kötnek. A 2022. március 9.-én aláírt dokumentum öt fejezetben:  -  Foglalkoztatáspolitika; Jövedelempolitika; Munka-és egészségvédelem; Munkaügyi kapcsolatok; Kollektív szerződés – rögzíti a felek által megfogalmazott és összehangolt közös érdekeket.

Néhány kiemelt jelentőséggel bíró elem a megállapodás 10 oldalnyi tartalmából:

  • A megállapodásban a munkáltató foglalkoztatási garanciát vállalt a megállapodás aláírásának időpontjában munkaviszonyban álló munkavállalók számára!
  • Vállalta továbbá, hogy az eredményesség javítását célzó intézkedések, projektek során munkavállaló munkaviszonyát csak az aláíró szakszervezetekkel egyeztetve szünteti meg, valamint az érintett munkavállalói kör számára – a szakszervezetekkel egyeztetve - korábbi programokhoz hasonló programokat dolgoz ki. (Pl, Cargo Évek)
  • A munkáltató vállalta, hogy a megállapodás időbeli hatályában folyamatosan biztosítja reálkereset emelkedést a munkavállalók számára, és kiemelt figyelmet fordít a képzett munkaerő megtartására!
  •  A munkáltató vállalta, hogy a megállapodás időbeli hatályában a Kollektív Szerződés felmondását nem kezdeményezi!
  • Munka és egészségvédelemi vállalások keretében a munkáltató Medicover csomagot biztosít minden munkavállalója számára, folyamatosan javítja a munkakörülményeket, lecseréli a korszerűtlen monitorokat, folyamatosan elemezi a munkavállalókat terhelő pszichoszociális kockázatokat, és csökkentésük érdekében intézkedéseket hoz, programokat működtet.

A folyamatosan változó piaci környezet foglalkoztatásra gyakorolt hatásait kezelő, illetve lehetőségeit kihasználó megállapodás megkötése példaértékű lehet a munka világában!

2022-03-10