TÉT ülés a MÁV Szolgáltató Központban

2017-11-13

mainPic

Az MTSZSZ részvételével a MÁV Szolgáltató Központban Társasági Érdekegyeztető Tanács ülésre került sor 2017. november 8-án.

1. Tájékoztató a munkavállalói elégedettségmérés novemberi indulásáról

A munkáltató átfogó tájékoztatást adott a munkavállalói elégedettségmérés program novemberi indulásáról. A program célja:

  • a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szervezeti identitásának megszilárdítása
  • a MÁV SZK munkaközösségi kohéziójának erősítése
  • munkavállalóink elégedettségét meghatározó tényezők vállalat-specifikus feltárása
  • a munkavállalói elégedettség szervezeti következményeinek meghatározása
  • a munkavállalói fluktuáció mértékének csökkentése
  • munkatársaink elkötelezettségének, motivációjának és teljesítményének emelése
  • vezetői akcióterv kidolgozása a munkahelyi atmoszféra javítására

Első lépésben (még november hónapban) 40-45 fővel mélyinterjúk fognak készülni, illetve olyan 6 fővel aki már nem dolgozik a MÁV-SZK-ban.  Az interjúk alapján kérdőív kerül összeállításra. A kitöltés lehetőségét minden jelenlegi munkavállaló számára biztosítani fogja a munkáltató, akik nem rendelkeznek számítógéppel, azok számára ennek megszervezése folyamatban van. Várhatóan erre januárban kerül sor.

A kérdőív kitöltése nem kötelező, név nélkül fog történi, nem beazonosítható módon.

2. Tájékoztató a MÁV-SZK Zrt. 2018. évi képzési tervéről

A következő évi képzési terv összeállítása a képzési szabályzat alapján történt. A belső körben megvalósítható képzéseket a BGOK fogja végezni (pl. Elsősegélynyújtó és megújító ismeretek, tűzvédelem, információbiztonság, stb.)

Az MTSZSZ felhívta a munkáltató figyelmét a nyelvi képzések (német, angol) kiemelt fontosságára és kevésnek ítélte a képzési tervben szereplő mennyiséget. A munkáltató e-learning oktatás keretében tartja elképzelhetőnek a nyelvi képzés biztosítását.

3. Tájékoztató a PKR Szabályzat ("ruhautasítás") kiadásának aktuális helyzetéről

A rendszer éles adatokkal való feltöltése megtörtént, a MÁV-SZK-ban kb. 500 fő jogosult valamilyen ruhaellátásra. Várhatóan újabb ruhakiadó pontok nyílnak a következő évben.

Az MTSZSZ kérte a ruhakiadó pontok nyitva tartásának átadását.

 

4. Tájékoztató a MÁV-SZK Zrt. I-IX havi létszám- és a foglalkoztatási jellemzőinek alakulásáról

Az év eleji minimálbére való ráállás 8 főt, a garantált bérminimumra való ráállás 97 főt érintett a Társaságnál.

Az időszak statisztikai záró létszáma 2013 fő, amely a tervezett létszám alatt maradt 95 fővel.

Az I.-IX.  hónapban a MÁV SZK szinten 21.601 óra túlóra merült fel, amely 55 %-kal több az előző időszakhoz képest.

5. A targonca- és gépjárművezetők foglalkoztatásnak aktuális kérdései

18 olyan munkavállalót azonosított a cég, akik nem érik el a garantált bérminimumot. Az Ő helyzetük rendezését, az alapbérük bérminimumra történő felzárkóztatást a munkáltató 2017.11.01-től tudja biztosítani.

6. Tájékoztató a 2017. október 1-jén hatályba lépett SZMSZ módosításhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedésről.

Kiemelte, hogy a végrehajtott változtatások nem eredményezték az érintett munkavállalók (munkakörök) visszasorolását a bérbesorolási rendszerben

Egyebek

Az MTSZSZ ismét rákérdezett a Szolgáltató Központ munkatársaink a menetkedvezmény biztosítására, de a munkáltató továbbra sem rendelkezik pontos információkkal az esetleges bevezetés időpontjáról.

Mint ismeretes az MTSZSZ az első perctől fogva elfogadhatatlannak tartja, hogy a MÁV-SZK- nál nem minden munkatárs rendelkezik a díjmentes vasúti utazás lehetőségével.