Új ÖBB Humánstratégia konferencia

2017-09-15

2017. szeptember 15.-én Budapesten került megrendezésre az „új ÖBB Humánstratégia” konferencia, melynek a Hotel Hélia szolgált helyszínéül. A rendezvényen Peter Truhlarovsky köszöntője után Dr. Veronika Zügel asszony, az ÖBB konszern humánvezetője, prezentációjában ismertette a vállalatcsoport új humánstratégiáját, mely alkalmazkodik a jelen, és a jövő kihívásaihoz. A stratégia olyan célokat fogalmaz meg, mint a „vonzó munkáltató” imázs elérése. Ezért a jövőben kiemelt szerep jut majd a tehetséggondozásnak, a generáció menedzsmentnek, hogy az együttműködésen, bizalmon alapuló multikulturális vállalati környezet kialakítását elősegítse.

Sulyok László, szakszervezetünk ügyvezető alelnöke felszólalásában kifejtette, hogy Magyarországon kiemelkedő munkaerőhiány tapasztalható. Az RCH-nál a középvezetők, az irányításban és adminisztratív munkakörökben dolgozók számára az elvégzendő feladatok egyre csak nőnek, a végrehajtásban dolgozók pedig lassan elfogynak.  Elmondta, hogy a vállalat vonzóvá tétele a legfontosabb cél, egyben a legnagyobb kihívás is. A munkaerő piac más szereplői - jellemzően - a munkavállalók megtartása és a munkaerő piacra vetített vonzó kép érdekében a szakszervezetekkel közösen alakítanak ki humánstratégiát.

Az RCH helyzete

A vállalat munkavállalóinak  70%-a idősebb mint 46 év, és az elkövetkező 6 évben a létszám közel 20%-a vonul nyugdíjba.  A vállalatnak jelentős mértékű utánpótlásról kell gondoskodnia, és ez nem fog sikerülni egy átfogó, bérrendezést is magába foglaló humánstratégia megvalósítása nélkül. Az elmúlt évek bérmegállapodásai mindig létszám presszió alatt köttettek, ami mind a szellemi, mind a fizikai állományban foglalkoztatott munkavállalók keresetemelkedésének lemaradását eredményezte a nemzetgazdaságban és a versenyszférában tapasztaltakhoz képest egyaránt. A minimálbér és a szakmai bérminimum drasztikus megemelése pedig a bérek összetorlódásához vezet, ami a nem vasút-specifikus, magasabb képzettséggel rendelkező munkavállalók elvándorlásához fog vezetni.  Ugyanez a helyzet a kiemelt jelentőségű vasúti munkakörök esetében, ahol néhány esetben már az állami cég is többet fizet a munkavállalóinak.