Ülésezett a MÁV-Volán-csoport Csoportszintű Érdekegyeztető Tanácsa

2021-12-12

A Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács december 9-én tartotta soron kívüli ülését, melyen a felek az alábbiakról állapodtak meg:

  • Elfogadták a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács (CsÉT) ügyrendjét.
  • A 2021-2023 évekre szóló bérmegállapodásban már megállapodtak arról, hogy az év során a bértömegen belül keletkező maradványokat a munkáltatók a munkavállalók díjazására fordítják. Ennek megfelelően a munkáltatók az adott társaságnál keletkezett maradványokat, legfeljebb az ott rendelkezésre álló fedezet mértékéig részben december hónapban, részben január hónapban 2021. év vonatkozásában – a vállalati szinten kialakított szabályok mentén – a munkavállalók számára kifizetik.
  • A 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatásai kapcsán a felek megállapították, hogy MÁV-Volán-csoport szinten nem elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum követelményeinek való megfelelés, sokkal inkább a jogszabály által előírt béremelések végrehajtása következtében kialakuló bértorlódás érinti a nagyobb munkavállalói kört.

A munkavállalói érdekképviseletek megfogalmazták ezzel kapcsolatos követelésüket, melyben a 2021-2023 évekre szóló bérmegállapodásban 2022-re meghatározott 10% mértékű alapbérfejlesztést kérték kiegészíteni a „de legalább 40.000. forint/fő/hó” kitétellel, annak érdekében, hogy ne keletkezzen belső méltánytalanság a bérezés rendszerében.

 

Az érdekképviseletek és a munkáltató képviselői a bértorlódások kezelésével kapcsolatos tárgyalások 2022. januári folytatásáról egyeztek meg.