Kongresszus 2018

2022-09-11

2018. április 26- án tartotta szakszervezetünk éves rendes kongresszusát, a mandátumvizsgáló bizottság megállapítása alapján a küldöttek több mint 79 % megjelent, így a kongresszus határozatképes volt.

A rendezvényt Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyitotta meg, beszámolt a 2017.évben végzett munkáról, majd részletes tájékoztatót adott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának előző évi munkájáról, a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról, a sztrájktörvény és a munkatörvénykönyvének változtatási javaslatáról. Szólt a munkaerőhiányról és annak gazdasági hatásairól, valamint a szakképzési törvénnyel kapcsolatos módosítási elképzelésekről.

Elmondta, hogy újra megalakult a Vasúti Ágazati Párbeszéd Bizottság, amelynek ismét tagja az MTSZSZ, amely 12 olyan vállalatnál van jelen, amelynek tevékenysége kapcsolódik a VPÁB munkájához.

Részletes tájékoztatást kaptak a küldöttek a szakszervezet pénzügyi és gazdasági helyzetéről a 2017. évi tényekről valamint a 2018. évi tervekről, érintve és indokolva az előző év fontosabb kiadásait.

A kongresszus elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját, valamint jóváhagyta az FB ügyrendjét.

A 2017. évi tevékenységi beszámolót és a költségvetést a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

Végezetül egyéb aktuális kérdésekről kaptak információt a jelenlévők, többek közt a GDPR- ről, amely az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete. A Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítvány számára felajánlható adó 1 % - ról, valamint az idei év várható programjairól.