Megalakult az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága

2022-11-22

A november elején megtartott tisztújító Kongresszus 5 évre megválasztotta az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottságának tagjait. Az Esélyegyenlőségi Bizottság 2022. november 22-én alakuló ülést tartott, amelyen elfogadták az ügyrendet és megválasztották az elnököt. Az Esélyegyenlőségi Bizottság az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltak elősegítését tűzte ki elsődleges céljául az elkövetkezendő időszakra.