MOL PARTNERKÁRTYA igénylés

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.
  • Férfi

Családnév*

Utónév*

Születési dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.)*

E-mail cím*

Telefonszám (+36-7012345678)

+36

Igénylő címe:

Irányítószám*

Város*

Pontos cím ( közterület neve, házszám, emelet, ajtó)*

Jelölje be az összes alábbi (1-6.) hozzájárulás egyidejű megadásához.

1. Jelölje be, hogy kaphasson MOL Partner kártyát és részt vehessen a MOL Multipont programban.

A MOL Partner Kártya és Multipont Programban való részvétel biztosítása, MOL Partner kártya gyártása, ami Multipont kártya is egyben, a MOL Partner Kártya és Multipont Program működtetése, például a vevőkkel történő kapcsolattartás, a vevő azonosítása, megszólítása stb.

Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok, regisztráló neme, papír alapú regisztráció esetén azaláírás képe, online jelentkezés esetén a jelszó, regisztráció időpontja.Adatvédelmi Nyilatkozat

Csatlakozáshoz szükséges kötelező adatok köre

Működési Szabályzat

2. Jelölje be, hogy értesüljön híreinkről, akcióinkról.

Hozzájárulok, általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok küldéséhez postai úton, e-mailben, telefonon, SMS-ben vagy applikáción keresztül, amennyiben az letöltésre kerül.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám.

3. Jelölje be, hogy egyedi kedvezményeket, ajánlatokat kapjon.

Hozzájárulok személyre szabott marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok küldéséhez postai úton, e-mailben, telefonon, SMS-ben vagy applikáción keresztül, amennyiben az letöltésre kerül.

A kezelt adatok alapján az adatkezelők Önről profilt alkotnak.Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, nem, kártyaszám, kártyahasználati adatok, kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör.

4. Jelölje be, hogy vásárláskor egyedi ajánlatokat kapjon.

Hozzájárulok személyre szabott marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok ajánlásához kivetítőn, vásárláskor a töltőállomáson.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, nem, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör.

5. Jelölje be, hogy részt vehessen piackutatásokban.

Hozzájárulok piackutatáshoz az adatkezelők termékei és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a piackutatás során felvett vagy keletkezett adatok.

6. Jelölje be, hogy értesüljön partnereink akcióiról is.

Hozzájárulok adattovábbításhoz a MOL LIMO Kft. részére abból a célból, hogy nekem, mint a MOL Multipont Programban résztvevő személynek és a MOL Partner kártya birtokosának a MOL Nyrt, a Multipont Program Zrt. vagy a MOL-LIMO Kft. általánosmarketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat küldhessen. A MOL LIMO carsharing szolgáltatást ajánl.

Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör.


Kijelentem, hogy hozzájárulásomat önkéntesen, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt információk ismerete alapján adom meg. Tájékoztatást kaptam arról, hogy jogosult vagyok a jelen Adatlapon és az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott módokon hozzájárulásomat bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérdéseimet a hozzájárulás megadása előtt, valamint azt követően is feltehetem.


Jelen Adatlap aláírásával vagy on-line felületen történő elfogadásával kijelentem, hogy a MOL Partner kártya és Multipont Program Szabályzatot,aMOL Partner Kártya használatáról szóló Működési Szabályzatotés az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam. Az ezekből kapott teljes körű tájékoztatás birtokában - és annak maradéktalan tudomásul vétele mellett – hozzájárulok ahhoz, hogy jelen Adatlapon megjelölt adataimat a MOL Nyrt. és Multipont Program Zrt., mint együttes adatkezelők az Adatvédelmi Tájékoztatóban (szerződött Partnerétől kérheti vagy eléri a www.mol.hu weboldalon) részletezett célokból kezeljék.


Adatkezelők neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) e-mail címe:

MOL Nyrt.,Multipont Program Zrt., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., (+36) 1 886 5000 www.mol.hu;AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI:
  1. Nem vehet részt a MOL Multipont Programban és nem tudunk az Ön részére MOL Partner kártyát gyártani. Felhívjuk figyelmét, hogy a MOL Multipont Programban való részvétele és MOL Partner Kártya nélkül semmilyen Önt érintő, a jelen Adatlapon meghatározott adatkezelés nem valósítható meg.
  2. Nem küldünk általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.
  3. Nem küldünk egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.
  4. Nem ajánlunk egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat kivetítőn, vásárláskor a töltőállomáson.
  5. Nem vehet részt piackutatásban.
  6. Nem küldünk MOL-LIMO általánosmarketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.

Önt érintően automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem hozunk, Önről azonban a hozzájárulása alapján profilt alkotunk. Ön, mint az egyéniesített, személyre szabott marketing üzenetek lehetséges címzettje érdeklődési köre (profilja) az alábbi fő szempontok alapján kerül megállapításra: kártyahasználati adatok (vásárlási előzmények: az Ön által az adatkezelőktől eddig igénybe vett szolgáltatások/vásárolt termékek pl. termék és szolgáltatás típusa, a vásárlás gyakorisága és értéke), valamint az Ön kora és neme.


A Multipont Programban való részvétel keretében az Ön adataihoz csak Magyarországon férünk hozzá, nem valósul meg harmadik országba irányuló adattovábbítás.A jelen Adatlapon felsorolt, a hozzájárulását igénylő adatkezeléseken túlmenően a MOL Multipont Programmal összefüggésben egyéb adatkezelésekre is sor kerülhet, más jogalapokon. Ilyen adatkezelés például:

  1. A MOL Partner Kártyával és a MOL Multipont Programmal kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása.
  2. A MOL Partner Kártyával és a MOL Multipont Programmal kapcsolatos panaszügyintézés (erről külön tájékoztatást adunk a https://mol.hu/hu/kapcsolat/ elérhetőségen).
  3. A MOL Partner Kártyával és a MOL Multipont Programmal kapcsolatos jogi igényérvényesítés valamely adatkezelő részéről.


Az összes adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk az Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatók. Adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet és kérheti a hozzáférést személyes adataihoz, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. A jogos érdeken alapuló adatkezelés és a marketing célú adatkezelés (direkt marketing üzenetek küldése) ellen tiltakozhat, és joga van adathordozhatósághoz. Jogait a MOL Kiskereskedelem Ügyfélszolgálat telefonszámán: 06-1-886-5000 (nyitvatartási időben) vagy e-mailben:ugyfelszolgalat@mol.hu oldalon érvényesítheti. Jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; ugyfelszolgalat@naih.hu), és az illetékes bírósághoz fordulhat (http://birosag.hu/).


kettőszáznyolcvanhat

Kérem írja le számmal!