Megállapodás a MÁV Zrt-vel az idei bérekről

2018-01-19

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, több tárgyalást és egyeztetést követően aláírta az idei évre vonatkozó megállapodást a MÁV Zrt.-vel, amelynek alapját a tavalyi évben köttetett 3 évre szóló bérmegállapodás adta.

A megállapodás több részből tevődik össze:

Alanyi jogú béremelés

6-7-8-9-10 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 10 % ;

11-12-13 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 12%;

  1. MMK- ba sorolt munkavállalók 11 %;

 

15 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 9,5 %

16-17 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 9 % alanyi jogú béremelésben részesülnek.

Differenciált alapbéremelést

6-14. MMK-ba tartozók esetében a differenciálási keret 0,5%,

15. MMK osztályban lévőknél 1%,

16-17. MMK-osztályban lévőknél pedig 1,25%.

A 6-14-es, illetve a 15-17-es MMK-csoportokra meghatározott differenciálási keret csak a megjelölt MMK-csoporton belül használható fel.

Diplomás minimálbér

A felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörökben a „diplomás minimálbér” az alábbiak szerint emelkedik:

főiskolai végzettség (bachelor, Bsc-, BA) esetén           300 000 Ft/hó;

egyetemi végzettség (master, MSc-, MA) esetén          340 000 Ft/hó

További bérrendezések

2018. január 1-jétől a váltókezelői munkaköröket (a váltókezelő-gyakornoki munkakör kivételével), valamint a gurítóberendezés-kezelő, a váltóállító táblakezelő, valamint a vonat fel- és átvevő munkaköröket a 9-es MMK-kategóriába sorolták át, így esetükben az alanyi jogú alapbéremelés már ennek megfelelően valósul meg.

 

Munkabérelőleg felső határának megemelése

Az igényelhető munkabérelőleg felső határa 150 000 Ft-ról 240 000 Ft-ra változik.

Segélykeret összegének megemelése

A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segélyjuttatásokra a korábbi 3100 Ft/fő keretösszeg helyett 2018-ban 3300 Ft/fő munkavállalói keretösszeg áll rendelkezésre. Ehhez kapcsolódóan a temetési segély mértéke a korábbi 55 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra emelkedik.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság

2018. január 1-jétől a munkavállaló alapbérének 3,5 százaléka.

Vasúti járművezetők bérpótléka

A MÁV Zrt. vasúti járművezetőinek balesetmentességét ösztönző bérpótlék biztosítására kötött megállapodást változatlan feltételekkel további egy évre, 2018. december 31-ig meghosszabbították.