Tájékoztató a VKF ülésről

2020-04-20

A mai napon, 2020. 04.20-án –videókonferencia keretében – megtartott VKF ülésen elhangzottakról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az elmúlt héten tovább nőtt az álláskeresők száma, 48 ezer fővel.

A Gazdaságvédelmi Akciótervben foglalt bértámogatással kapcsolatban az előző ülésen több javaslat elhangzott a törvény pontosítására, kiegészítésére vonatkozóan.

A rendeletben történő változásokkal kapcsolatban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Úr adott összefoglaló tájékoztatást a munkahelyvédelem vonatkozásában, az alábbi 5 pontban, melynek lényeges elemeit emeljük ki:

1. A két éves munkaidőkerettel a flexibilitást szándékoztak biztosítani, egyelőre ezt az álláspontot foglalta el a kormány a minél nagyobb számú munkahely megőrzése érdekében.

2. Átdolgozásra kerül a "kurzarbeit", a munkavállalók bértámogatása, a vonatkozó rendelet-módosítás a napokban megjelenik. Az átdolgozás során a beérkezett javaslatokat figyelembe vették, amely változtatások lényeges elemek tekintetében történtek meg. Ilyen elemek például:

 • a civil szervezetek, egyesületek, mint foglalkoztatók is bekerülnek a támogatási körbe;
 • a támogatások a kölcsönzött munkavállalók után is igénybe vehetők;
 • távmunka, otthoni munkavégzés (home office) nevesítetten is megjelenik a rendeletben (eddig is igényelhető volt ezekre az esetekre is a támogatás, de félreérthető volt, így explicit megjelenik)
 • 15-75%-os kiesés esetén igényelhető (azaz akár napi 2 óra munkavégzés esetén is)
 • gazdasági körülmények bemutatása kimarad (adminisztrációs egyszerűsítés)
 • munkaidőkeret mellett is igénybe lehet venni a támogatást;
 • rendkívüli munkavégzés a támogatásban részesülő munkavállaló esetében nem rendelhető el;
 • nem kell igazolni (bizonyítani) a nemzetgazdasági szempontból történő fontosságot
 • aki más bértámogatásban részesül, az is támogatható, kivételt képez az, aki EU-s forrásból bérjellegű támogatást kap (de, ennek feloldásáról is egyeztetés folyik az EU-val)
 • telephely, valamint nehéz helyzetben lévő vállalkozás megkötés elhagyásra kerül
 • az egyéni fejlesztési terv alapján végzett képzés 2 éven belül teljesítendő (a LIGA Szakszervezetek kérdésére válaszolva a kormányzati oldal megerősítette, hogy a határidő kezdete a támogatási igény elbírálásához köthető, a kieső időre az egyéni fejlesztés jelenleg nem szükséges feltétel; a munkaerő képzése azonban nagyon fontos szempont az átalakuló foglalkoztatásra való felkészítés miatt, így a minisztérium (ITM) honlapján több képzési lehetőség is megtalálható, amire pályázhatnak majd a vállalatok)
 • nem kell elérni a távolléti díj összegét, hanem a változás előtti alapbér a mérvadó

 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a fenti rendelet-módosításon túlmenően további ágazatokra, munkavállalói csoportokra is kiterjesztésre kerülnek a korábban már bevezetett adó-és járulék-kedvezmények, erről külön rendelet megjelenése várható.

 

3. Munkahelyvédelmi akcióterv a K+F részére

 

4. 2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó (szocho) 2% -al történő csökkentése.

 

5. Tőke-hitelgarancia elemek részletes kidolgozása (a szabályozás a napokban megjelentetésre kerül).

 

 

A munkaadói oldal megköszönte a javaslataik befogadását és azok rendeletbe-építését. Javasolták a képzésekre vonatkozó egyéni képzési terv esetében a kötelezés helyett a lehetőség megteremtését csupán, valamint a támogatási kérelmek elbírálási határidejének lerövidítését.

Kérték tovább a munkaadók a 65 év feletti korosztály rendelkezésére álló 09.00-12.00 közötti vásárlási időintervallum lerövidítését a vásárlási szokások alapján. Válaszában a kormányzati oldal jelezte, hogy a kérdést az Operatív Törzs tárgyalni fogja.

 

A munkavállalói oldal részéről továbbra is nehezményeztük a munkavállalókat érintő hátrányos rendelkezést a két éves munkaidő kerettel kapcsolatban, kértük annak további átgondolását és az erre vonatkozó rendelet-rész visszavonását.

Felvetésre került még a SZÉP kártya szabadidő zsebének átcsoportosítási lehetősége, hogy azt a munkavállalók étkeztetésre, vagy más zsebek általi szolgáltatásokra tudják felhasználni.

A Liga Szakszervezetek korábban megküldött javaslatára Bodó Sándor államtitkár Úr jelezte, hogy az elfogadásra került, a gazdálkodó szervezetek beszámoló beadási határideje 2020. szeptember 30-ra változott.

 

 

 

dr. Mészáros Melinda                                   Buzásné Putz Erzsébet