Teendők hőségriadó esetén

2019-06-12

A meleg környezetben történő munkavégzés a szervezetet fokozottan igénybe veszi, így a munkavédelmi szabályok betartására különösen ügyelni kell ebben az időszakban. A munkavállalók terhelhetősége csökken, a fokozott igénybevétel csökkentheti a koncentrációs képességet, növekedhet a rosszullét bekövetkezésének valószínűsége, mely további baleseti kockázatok kialakulását vonhatja maga után.

Meleg munkakörnyezetben fokozottan megnő a szervezet folyadékvesztése, melynek pótlásáról gondoskodni kell! A tartós folyadékvesztés pótlás nélkül egyensúlyzavart, vagy akár eszméletvesztést is eredményezhet!

Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítani, így a rá rótt kötelezettség betartása meleg környezetben végzett munka esetén kiemelt jelentőséggel bír!

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, a munkáltató részére rögzíti a követendő szabályokat.

A többi vonatkozó szabály betartása mellett, a rendelet 7.§ (10) bekezdése - kedvezőtlen klímatényezők fennállása esetén - előírja, hogy ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. (A védőital elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni) - Így az egyénnek kiadott palackozott ásványvíz célszerű megoldás lehet.

A korrigált effektív hőmérséklet (K) EH nem közvetlenül mért hőmérséklet, hanem a klímatényezők, (hő sugárzás, páratartalom…) figyelembevételével meghatározott érték, melynek meghatározása nomogram segítségével történik.

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából, ha a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,    munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A munkavégzés során óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell biztosítani a munkavállaló számára. Ez esetben felhívnám a figyelmet, hogy ezek a szünetek nem azonosak a munkaközi szünettel, ami általános szabály szerint nem a munkaidő része.

Mivel a meleg környezetben végzett munka esetén szükség szerint beiktatott szünetekre az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés biztosítása érdekében van szükség, így a munkaidő részeként kell kezelni!

Szabadtéri munkahelyen a munkavállalók részére a környezeti hőmérséklettől elszigetelt, lehetőleg klímatizált pihenő helyiséget kell biztosítani, mely lehet egy telepített konténer is. Azonban ügyelni kell arra, hogy a pihenő helyiség hőmérséklete ne legyen 10 °C - nál alacsonyabb a környezeti hőmérséklettől, mert a megfázás, meghűlés, izületi panaszok kialakulásának kockázata fennállhat nagy hőkontraszt esetén.

Néhány pontban összefoglalva, mire kell figyelni a munkáltatóknak meleg környezetben végzett munka esetén:

  • Pihenő idő biztosítása (5 – 10 perc óránként)
  • Védőital biztosítása igény szerint, de legalább fél óránként (14-16 °C hőmérsékletű ivóvíz, vagy ízesített alkoholmentes ital max 4 súly% cukortartalom)
  • Munkafolyamatok munkabiztonsági szempontból történő fokozott ellenőrzése
  • Védőeszköz, pl: szabadtéri munkahelyen fényvédő krém, tűző naptól védő sapka/kalap/szemüveg biztosítása
  • Munkaszervezési intézkedésekkel csökkenteni, behatárolni a munkavállalókat megterhelő munkafolyamat időbeli hosszát
  • Felkészülés rendkívüli helyzetre (elsősegélynyújtás, mentés, baleset elhárítás)
  • A munkavállalók figyelmét munkakezdéskor felhívni a meleg környezetben végzett munka veszélyeire, a munkavégzés során fokozottan figyeljenek egymásra! Amennyiben fejfájást, szédülést, szapora szívverést tapasztal, haladéktalanul jelentse panaszait, és menjen az elsősegély helyre.