Újabb konzultáció a pénztári vezénylők és pénztárellenőrök ügyében

2017-10-27

mainPic

A MÁV-START vezetése konzultációt kezdeményezet a Területi Igazgatóságok munkaköri struktúrájának módosításáról és a TSZVI – JBI egységes, közös bértáblázatának bevezetéséről.

A munkáltató által előzetesen átadott anyagot, szakszervezetünk minden érintett tagjának eljutatta, és kikérte véleményüket. A cég vezetése jelentős és nagyarányú csökkentési javaslatot vázolt a pénztárellenőri és a pénztári vezénylők létszámára vonatkozólag.

A tervezett pénztári vezénylői létszámmal az MTSZSZ nem látta megvalósíthatónak a pénztárosok vezénylését. Az igazgatóságonkénti 2-2 fő nem biztosíthatja a feladatok maradéktalan ellátásának lehetőségét, így szakmai érveken alapuló javaslatot adtunk, miszerint Pécs, Debrecen, és Szeged igazgatóságokon a vezénylendő létszám és az ahhoz kapcsolódó feladatok további 1-1 fő foglalkoztatását teszik szükségessé. Javaslatunkat a munkáltató elfogadta.

Budapest TSZVI esetében még tartanak a tárgyalások, megítélésünk szerint tovább 2 fő szükséges a rendszer biztonságos működtetéséhez, valamint nem tudjuk elfogadnia a kötetlen munkarend alkalmazását, a munkáltató szerint 1 fő létszámemeléssel és a kötetlen munkarend alkalmazásával a vezénylés megoldható.

Megítélésünk szerint az ellenőrzési tevékenység nem szűkül olyan mértékben, mint a pénztárellenőri létszám, így ezen a területen további tárgyalások szükségesek. A pénzárellenőrzések esetében fontosnak tartjuk a feladatok letisztítását is.

A rendszer legkorábban 2017. december elejétől vezethető be, és folyamatosan fog tartani 2018 decemberéig.

A bevezetendő bértáblázatot a munkáltató még nem tudta bemutatni, mert arról még MÁV-csoport szintű egyeztetést kell lefolytatnia, a tárgyalások a bértáblázat bemutatása után folytatódnak. Amennyiben a bérek rendezésére és a bértábla bevezetésére nem kerül sor az MTSZSZ a létszámcsökkentést elfogadni nem tudja.

 

Az MTSZSZ továbbra is valamennyi dolgozó érdekét megvédi!