Megbeszélést tartottak az MTSZSZ Cargo Mozdonyvezetők Szervezetének ügyvivői

A résztvevők tájékoztatást kaptak az ágazatot érintő problémákról, és meghatározták a Tagszervezet
érdekvédelmi céljait! Áttekintették a bér és foglalkoztatáspolitikai kérdéseket, kiemelték a kollektív
érdekvédelem fontosságát, fókuszba helyezték a munkavállalók foglalkoztatását és
munkakörülményeit javító intézkedések kidolgozását, végrehajtását. Ennek keretében felmérik és
értékelik, – a munkavállalók véleménye alapján – mely területen szükségesek a változások.