Létrejött a bérmegállapodás a MÁV-csoportban

A vasutas munkavállalókra vonatkozólag a mai nap létrejött a bérmegállapodás, amely a tulajdonos által vállalt garanciákat tartalmaz.

2024. évben 600. 000 Ft alapbérig 17 %-os, de minimum 70.000 Ft béremelésre kerül sor, 600.000 Ft feletti alapbér esetén 102.000 Ft alapbéremelés történik.

2025. évben egységesen minden munkavállaló legalább 6,7 % alapbéremelésben részesül (5,2% tervezett infláció+1,5%).  

2026. évben egységesen minden munkavállaló legalább 4,7 % alapbéremelésben részesül (3,2% tervezett infláció+1,5%). 

Abban az esetben ha a KSH által majdan közzétett éves inflációs tényadat akár 2025, akár 2026 vonatkozásában meghaladná a fentebb hivatkozott előrejelzés szerinti inflációs mértéket, akkor a munkáltató köteles a magasabb tény inflációs mérték és a tárgyévre előrejelzett mérték különbözetének megfelelő %-os mértékű alanyi jogú bérfejlesztést végrehajtani.  

Az MTSZSZ és a tulajdonos megállapodása alapján azok a munkavállalók, akik decemberben 10 000.- Ft alapbéremelésben részesültek, a vetítési alapot ezzel az összeggel megemelik.