Ülésezett a MÁV-START Vasúti Érdekegyeztető Tanácsa

Ülésezett a MÁV-START Vasúti Érdekegyeztető Tanácsa, amelyen a kollektív szerződés módosítása, a mentori utasítás került napirendre.

A Kollektív Szerződés 15., 30. és 31.§-a hatálya határozatlan időre változott, a már meglévő szabályozás került véglegesítésre, amely az elektronikus úton történő értesítésekre vonatkozik.

A Kollektív Szerződés 67. §-a módosult, hogy a 10. napig megérkező bérátutalás a magyar pénzintézetekre vonatkozik. Akiknek nem magyar pénzintézethez történik az átutalás, azoknak a munkáltató nem tudja vállalni, hogy a KSZ-ben elfogadottak szerint történjen a bérek jóváírása, hiszen nincsen ráhatása, hogy a nem magyar intézetek (pl. Revolut) hány napos átutalással dolgoznak.

A Kollektív Szerződés 11. sz. melléklet 7. § hatályon kívül helyezését kezdeményezte a munkáltató, a mentor rendszer bevezetése miatt.  Az MTSZSZ nem támogatta a vonatkozó pont hatályon kívül helyezését, de magát a mentori utasítás elveit elfogadja. Az utasítás a közép- és felsőfokú iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulók és hallgatók gyakorlati és/vagy elméleti képzésében közreműködő, a Társaság által foglalkoztatott munkavállalók egységes díjazásának meghatározását tartalmazza. Az MTSZSZ a vállalatnál dolgozó, új munkakörbe kerülők mentorálását (betanítását) is fontosnak és díjazandónak tartja és erre javaslatot is tett.

Napirend után az MTSZSZ az ívóvíz ellátással összefüggésben kérdezte a munkáltatót, hogy a műanyag palackok betétdíjassá válását hogyan kívánja kezelni. A munkáltató külön konzultáción fog tárgyalni- a MÁV Szolgáltató Központ bevonásával – az érdekképviseletekkel a témában.